Welkom AED Lidmaatschap Agenda Meer weten Links Foto pagina

AED

 

 

 

 

Wat is Burgerhulpverlening?

 

Burgerhulpverlening is hulp die burgers zelf kunnen verlenen aan mensen die een hartstilstand krijgen.

Net als iedereen bent U wel eens bang een hartstilstand te krijgen en hoopt dan dat anderen tijdig genoeg erbij kunnen zijn om U te helpen. U denkt dan in eerste instantie aan een ambulance.

Omdat er meerdere oproepen via 112 kunnen zijn op het moment dat U belt, omdat een ambulance niet altijd dicht in de buurt is, omdat ambulances door het drukke verkeer naar U toe moeten rijden kan het wel eens zijn dat het even duurt voordat de ambulance arriveert.

Een ambulance heeft wettelijk 15 minuten de tijd om uw woning te bereiken en zal die tijd in veel gevallen ook nodig hebben. Wanneer U te maken krijgt met een hartstilstand zijn die 15 minuten al
te lang. Van het volgende zult U schrikken:


U ziet dat binnen enkele minuten de overlevingskansen drastisch afnemen.

Daarom is het initiatief Burgerhulpverlening in het leven geroepen, waarbij U gereanimeerd wordt door mensen, die zich opgegeven hebben bij U in de buurt. Die kunnen snel ter plekke zijn en alvast beginnen met beademen en reanimeren totdat de ambulance arriveert.

Niet alleen uw overlevingskansen nemen toe maar de naschade wordt aanzienlijk beperkt net als de periode van herstel. U wilt geholpen worden, U wilt dat uw familieleden geholpen worden.

Dit systeem kan echter alleen werken als er genoeg mensen zijn die elkaar willen helpen.
 

U wilt helpen. Moet U dan een langdurige cursus volgen?

Welnee! Het enigste wat U hoeft te doen is naar een informatieavond in één van de kernen te gaan. Geheel vrijblijvend en die avond duurt maar 2 uurtjes en is mega-interessant. U mag rustig een vriend, familielid, verenigingslid, buurman of collega meenemen om de drempel makkelijker te nemen.

Heeft U daarna interesse dan geeft U zich op voor een korte cursus van slechts 2 keer 3 uurtjes waarin U leert hoe U moet beademen en reanimeren én een AED leert bedienen. Heeft U de intentie zich vervolgens in te schrijven bij het burgerhulpverleningssysteem dan betaalt de gemeente de kosten van de cursus.

Beseft dat U met de kennis die U zich meester maakt ook een gezinslid, collega of vriend(in) zoudt kunnen helpen. Een hartstilstand kan immers iedereen van welke leeftijd ook overkomen.


 

Wordt U vaak opgeroepen?

Welnee! U krijgt alleen een oproep wanneer zich een hartstilstand voordoet bij U in de buurt. Dat is gemiddeld slechts 2 keer per jaar. U wordt niet opgeroepen bij verkeersongelukken en niet bij kinderen.
U staat er ook niet alleen voor want behalve U worden alle vrijwilligers in de buurt opgeroepen.


 

Hoe gebeurt de oproep?

U meldt zich aan bij burgerhulpverlening via internet wanneer U de cursus voltooid hebt. Dan wordt U opgenomen in het systeem.

Wanneer nu iemand een hartstilstand krijgt en 112 wordt gebeld dan verstuurt de computer automatisch sms-jes naar alle burgerhulpverleners in de buurt met daarin het adres van het slachtoffer.

De een moet direct naar het adres toe en de ander krijgt in het sms-je de opdracht eerst de AED op te halen en naar het slachtoffer toe te gaan. Het adres waar de AED hangt staat in het sms-je vermeldt.


 

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat dat automatisch meet of de hartstilstand van dát type is waarbij een stroomstoot dient te worden toegediend aan het slachtoffer om het hart weer aan de gang te krijgen

Is een stroomstoot niet het goede middel voor deze hartstilstand dan geeft het apparaat de stroomstoot
niet af!

Het apparaat vertelt U wat U moet doen en wanneer. Een klein computertje dus en er kan niks mis gaan. Een leek zou het kunnen bedienen maar burgerhulpverlening eist desalniettemin dat U daarvoor een cursus volgt.

Terecht omdat het belangrijk is dat U alvast gaat reanimeren totdat de AED gearriveerd is.


 

Waar hangen die AED's dan in Roerdalen?

Omdat in de kern Montfort de meeste dekking is qua vrijwilligers tot nu toe, is de gemeente begonnen in Montfort met ophangen van de AED's.

Op 6-7-2011 is de eerste AED opgehangen op Mariaveld 17 te Montfort onder aanwezigheid van de wethouder, afgevaardigden van alle EHBO-verenigingen uit de kernen, Pierre Boosten van de gemeente Roerdalen die samen met de EHBO-verenigingen alles opgezet heeft, de lokale omroep.

Die avond nog is de AED van de sporthal te Montfort naar buiten verplaatst en inzetbaar en op moment dat U dit leest zijn de andere twee AED's, die nodig zijn om heel Montfort een dekking te geven, geplaatst. Te weten op de Gelre weg 25 en bij de oprijlaan naar de brandweer kazerne aan de garage van Velvin 13.

Tot slot is er nog een
mobiele AED in Roerdalen die bedoeld is ter ondersteuning van evenementen. Organisatoren kunnen bij de plaatselijke EHBO-verenigingen, die toch al bij de evenementen gevraagd worden aanwezig te zijn, kenbaar maken dat zij graag een AED ter plekke willen hebben. De EHBO-vereniging dient dan het verzoek bij de gemeente in. Op deze manier verloopt de coördinatie het soepelst en de gemeente heeft telkens met dezelfde mensen te maken die de aed aanvragen en ophalen.

 

Zijn we er nu?

Nee!
Immers in de andere kernen hangen nog geen AED's en zijn er met name in Melick en St. Odiliënberg veel te weinig vrijwilligers die zich opgegeven hebben.

Kom, trek de stoute schoenen aan, spreek een buurman of buurvrouw aan, een familielid, vriend of vriendin en vraag of die samen met U zich wil opgeven bij de gemeente of een van de EHBO-verenigingen voor een informatie-avond. Het kost U slechts 2 uurtjes en U bent tot niets verplicht.

Maar wellicht wordt U net zo enthousiast als ik, wilt U in noodgevallen uw dierbaren en uw buurtgenoten de helpende hand kunnen toesteken en geeft U zich op voor een korte cursus. Maak het bespreekbaar, vandaag nog. Als U het niet doet, doen anderen het ook niet.

U kunt ook samen met uw vereniging in plaats van naar de training of repetitie naar de informatieavond. Het kan, als iemand het initiatief neemt het aan te kaarten.

U twijfelt maar zoudt het misschien graag doen en vindt het zeker belangrijk. Zo vergaat het anderen ook en het hangt slechts van de eerste stap van iemand af die het bespreekbaar maakt of het burgerhulpverleningssysteem een succes wordt of niet.
Zoals in Montfort, waar echter zeker nog vrijwilligers welkom en nodig zijn.

Hoe meer aanmeldingen, des te groter de kans van slagen en dus overleven.


 

Maar ik ben niet altijd beschikbaar.

In gesprekken met mensen hoor ik altijd het argument dat ze vaak niet thuis zijn. Mensen denken dan dat Burgerhulpverlening ze niet nodig heeft. Mensen... niémand is altijd beschikbaar. Al bent U maar vijf minuten op een dag in uw buurt beschikbaar dan kunnen dat net díe belangrijke vijf minuten zijn dat een ander niet kan. Net díe vijf minuten die voor iemand overleven betekent.

Als U zich aanmeldt bij Burgerhulpverlening dan krijgt U een inlogcode waar U zelf de tijden invult dat U wél beschikbaar bent. U kunt zelfs, wanneer U elders werkt of hobby heeft, de tijden aangeven waarop U elders verblijft. U wordt dan automatisch op de door U aangegeven tijden op die andere plaats ingezet. U blijft zelf daarover de controle houden en bovendien is reageren op een sms-je wel wenselijk, maar niet verplicht.


 

Kan ik verantwoordelijk gesteld worden als ik fouten maak?

Het antwoord is heel eenvoudig NEE. Sterker nog; u bent volgens de wet verplicht te helpen in noodsituaties. Er zijn om dit soort aansprakelijkheid uit te sluiten - of beter gezegd te toetsen - proefprocessen gevoerd. U kunt nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade wanneer U aan uw wettelijke verplichting voldoet. Zelfs niet wanneer U van beroep verpleegkundige bent en niet in werkverband (dus bij een sms-oproep van Burgerhulpverlening) goedbedoeld een fout zoudt maken. Daarop geldt 1 uitzondering en dat is wanneer U van beroep arts bent. Arts bent U 24 uren op een dag.    

     


 

Meldt U aan. Omdat het zo belangrijk is!!